Vitaal lesgeven

(Leer)netwerk Combinatie groepen

Werk je in een combinatiegroep en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Dan is het (leer)netwerk combinatiegroepen iets voor jou! Je werkt onder deskundige begeleiding aan de dagelijkse praktijk in de combinatiegroep. Er is volop ruimte voor het delen van tips & tools. Je maakt actief contact, deelt en ontvangt. Van en met elkaar leren is ons motto.

In dit (leer)netwerk komt aan de orde:

 • groepsvorming
 • optimalisatie van klassenmanagement
 • aanbieden van de leerstof per leerjaar en/of samen
 • thema’s en praktijkvraagstukken ingebracht door de deelnemers

Opbrengst: je doet kennis op en wisselt informatie uit ter versterking van het werken in jouw combinatiegroep. Voor wie? Leerkrachten die (gaan) werken in een combinatiegroep Studiebelasting: 8 uur

"Het sparren met collega's van andere scholen werkt verfrissend, het zet je aan het denken."

Effectieve, doelgerichte instructie volgens het EDI-model

Wil jij de effectiviteit van je lessen vergroten? En meer betrokkenheid van je leerlingen bij de les? Wil jij het verschil maken? Dat kan als je expliciete directe instructie geeft. Uit onderzoek (NRO 2017) is gebleken dat lesgeven volgens directe instructie een van de meest effectieve vormen van instructie is. Dr. Kees Vernooy, lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs, zegt hierover: “Het zal duidelijk zijn dat in het kader van passend onderwijs EDI eigenlijk een must is.” In deze cursus word je meegenomen in alle aspecten van het Expliciet Directe Instructiemodel (EDI-model). Hiermee ben je in staat om doelgerichte effectieve instructie te geven en stel je de leerlingen in staat om optimaal te leren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is leren?
 • De kern van directe instructie
 • Stapsgewijs verkennen van de fases van het EDI-model
 • Formuleren van (les)doelen op EDI-wijze
 • Uitdiepen van de technieken van EDI
 • Het toepassen van de fases op de eigen lessen
 • Ervaringen uitwisselen
 • Samen lessen voorbereiden/ontwerpen

Opbrengst: Je hebt een bewezen aanpak in handen om de effectiviteit van je lessen te verhogen, je ervaart wat het geven van expliciete directe instructie met het niveau van je leerlingen doet, je helpt leerlingen het leerdoel te behalen en maakt het leren voor je leerlingen makkelijker en overzichtelijker. Voor wie? Leerkrachten groep 3 t/m 8, onderwijsondersteuners, intern begeleiders Studiebelasting: 12 uur

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het (leer)netwerk en de cursussen op deze pagina? Neem contact op met:

Irma de Bood

Senior Onderwijsadviseur

06 11 62 60 30

idebood@obdnoordwest.nl

BreinFijn Lesgeven en begeleiden

Wil je de leerlingen nog meer activeren en stimuleren? Leer in deze cursus hoe je het lesgeven nog leuker en effectiever maakt. Je zorgt er ook voor dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. De afgelopen jaren zijn er fantastische ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van het brein. Daardoor weten we nu beter hoe je succesvol kunt leren. En het goede nieuws is dat onze hersenen zich altijd blijven ontwikkelen!

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • relevante breinkennis
 • de zes breinprincipes, ontwikkeld door het BreinCentraal Leren instituut (BCL)
 • het stimuleren van hogere leermotivatie en veranderbereidheid door aandacht voor: - autonomie en status van de leerlingen - de mindset van leerlingen en leerkracht
 • het Expliciet Directe Instructie model (EDI)
 • didactische werkvormen

Opbrengst: je leert de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen vergroten, leerplezier en opbrengsten verhogen, afstemmen op onderwijsbehoeften en met nog meer plezier lesgeven en begeleiden. Voor wie? Leerkrachten, intern begeleiders Studiebelasting: 36 uur

"Heel veel nuttige, zinvolle en heldere informatie en opdrachten. Ik kon tijdens de cursus al veel praktische ideeën in mijn klas gebruiken."

Coöperatief leren: samen kom je verder

Samenwerken is belangrijk. Kinderen die goed kunnen samenwerken, tonen onder andere betere toetsresultaten en worden sociaal gezien meer gewaardeerd door anderen. Een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid voor de kinderen en de volwassenen van de toekomst.

Als samenwerken zo belangrijk is, hoe pak je dit dan als leerkracht aan? Door de inzet van coöperatieve werkvormen verrijk je je instructie, maak je je lessen uitdagender en zijn alle leerlingen betrokken. Hoe groter de betrokkenheid des te beter het resultaat!

De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod:

 • basiskenmerken coöperatief leren
 • coöperatieve werkvormen
 • het directe instructiemodel
 • toepassen van coöperatieve werkvormen binnen het directe instructiemodel
 • het aanleren van samenwerkingsvaardigheden
 • gebruik van rollen binnen coöperatief leren
 • het effectief groeperen van de leerlingen
 • de rol van de leerkracht
 • uitwisselen van ervaringen

Opbrengst: je leert de samenwerkingsvaardigheden van leerlingen vergroten, afstemmen op leerbehoeften, leertijd effectiever benutten, pedagogisch klimaat versterken en leeropbrengsten verhogen. Voor wie? Leerkrachten, intern begeleiders Studiebelasting: 20 uur

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het (leer)netwerk en de cursussen op deze pagina? Neem contact op met:

Irma de Bood

Senior Onderwijsadviseur

06 11 62 60 30

idebood@obdnoordwest.nl