Verdiepend lezen

De taalcoördinator werkt!

Ontwikkel kennis & vaardigheden om de taak als taalcoördinator succesvol uit te voeren en werk aan een concrete aanpak voor de eigen school.

Netwerk: de taalcoördinator aan het werk

Leer van en met elkaar, inspireer elkaar en vind samen oplossingen voor praktijkvraagstukken op het gebied van taalonderwijs.

De leescoördinator werkt!

Ontwikkel kennis & vaardigheden voor de taak van leescoördinator en werk aan een concrete aanpak voor de eigen school die je vastlegt in een schoolleesplan.

"Scholen met een taal-leescoördinator zijn beter in staat duurzame veranderingen in te voeren en te borgen."

Close reading

Vallen de resultaten voor begrijpend lezen tegen? Breng het tekstbegrip met Close reading naar een hoger plan.

Masterclass begrijpend luisteren

Leer de theorie van begrijpend luisteren actief toepassen, word je bewust van de doorgaande lijn en oefen de benodigde leerkrachtvaardigheden.

Starttrainingen methoden | Veilig leren lezen, Lijn 3, Estafette & Staal

Leer alle ins en outs van de methode(n) waar de school mee werkt.

Effectief spellingonderwijs op ondersteuningsniveau 3

Leer effectief spellingonderwijs bieden aan de zwakke spellers op ondersteuningsniveau 3.

Effectieve leesondersteuning op niveau 3 met Vloeiend en vlot

Leer werken met het interventieprogramma Vloeiend & vlot leren lezen voor zwakke lezers/spellers op ondersteuningsniveau 3.

Gebruikers bijeenkomst Methode Staal

Leer (beter) werken met Staal, zodat je uit de methode haalt wat erin zit.

Effectieve leesondersteuning door onderwijsassistenten

Krijg inzicht in effectieve leesondersteuning en antwoord op vragen.

Netwerk: VNL leescoördinatoren

Leer van en met elkaar, inspireer elkaar en vind samen oplossingen voor praktijkvraagstukken op het gebied van lezen met VNL.