Rekenen voor het leven

Protocol ERWD: afrekenen met rekenproblemen

Krijg kennis over het protocol ERWD en leer hoe je een handelingsgericht plan maakt voor rekenzwakke leerlingen.

Netwerk: de rekencoördinator aan het werk

Leer van en met elkaar, inspireer elkaar en vind samen oplossingen voor praktijkvraagstukken op het gebied van rekenonderwijs.

Opzetten van een rekenbeleidsplan

Leer hoe je een rekenbeleidsplan voor de school maakt.

"Een sterke visie op school rond rekenen & wiskunde is de basis van goed rekenonderwijs. Instructievaardigheden van leerkrachten en kennis van rekendidactiek zijn essentieel."

Werken met referentieniveaus & passende perspectieven rekenen

Scherp je kennis aan, maak kennis met de verschillende producten en krijg handvatten voor de inzet binnen de school.

Masterclass sterke rekenaars

Denk na over schoolbreed beleid, leer hoe je sterke rekenaars (tijdig) herkent, begrijpt en een passend & uitdagend rekenaanbod biedt.