Overzicht cursussen, netwerken & masterclasses

Pedagogisch leiderschap

De Vreedzame School voor ‘nieuwe’ professionals


Visie op onderwijs & ontwikkeling

Middenmanagement I

Middenmanagement II


Moetivatie of motivatie

Gecertificeerd coach in het onderwijs


Vitaal lesgeven

(Leer)netwerk Combinatiegroepen

Effectieve, doelgerichte instructie volgens het EDI-model

BreinFijn Lesgeven en begeleiden

Coöperatief leren: samen kom je verder


Verdiepend lezen

De taalcoördinator werkt!

Netwerk: de taalcoördinator aan het werk

De leescoördinator werkt!

Close reading

Masterclass begrijpend luisteren

Starttrainingen methoden | Veilig leren lezen, Lijn 3, Staal & Estafette

Effectief spellingonderwijs op ondersteuningsniveau 3

Effectieve leesondersteuning op niveau 3 met Vloeiend en vlot

Gebruikersbijeenkomst Staal

Effectieve leesondersteuning door onderwijsassistenten

Netwerk: VNL leescoördinatoren


Rekenen voor het leven

Protocol ERWD: afrekenen met rekenproblemen

Netwerk: de rekencoördinator aan het werk

Opzetten van een rekenbeleidsplan

Werken met referentieniveaus & passende perspectieven rekenen

Masterclass sterke rekenaars


Jonge kind

Jonge kinderen leren anders, hoe werkt het kleuterbrein?

Onderzoekend en ontwerpend spelen

Spel verrijken, verdiepen & begeleiden

BL!NK-UIT: kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Executieve functies: begrijpen, herkennen en stimuleren

Masterclass begrijpend luisteren

Starttrainingen methoden | Kleuterplein & Schatkist


BL!NK-UIT in (hoog)begaafdheid

BL!NK-UIT: leerpotentie herkennen en begeleiden

BL!NK-UIT: leerpotentie aanpak verdiepen

BL!NK-UIT: kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Masterclass executieve functies voor midden- en onderbouw