Jonge kind

Jonge kinderen leren anders, hoe werkt het kleuterbrein?

Krijg inzicht in de manier waarop jonge kinderen leren. Leer aanbod en inrichting aanpassen waardoor alle kinderen uit de groep optimale ontwikkelingskansen krijgen.

Onderzoekend en ontwerpend spelen

Leer hoe je vormgeeft aan onderzoekend en ontwerpend leren/spelen in een kleutergroep.

Spel verrijken, verdiepen & begeleiden

Krijg inzicht in de verschillende spelfases, handvatten hoe je jonge kinderen in hun spel kunt begeleiden en hoe een rijke speelleeromgeving hieraan kan bijdragen.

BL!NK-UIT: kleuters met een ontwikkelings voorsprong

Leer hoe je jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen, begeleiden en een passend onderwijsaanbod kunt bieden.

Executieve functies: begrijpen, herkennen, stimuleren

Krijg inzicht in de ontwikkeling van verschillende executieve functies, leer deze herkennen en krijg handvatten om het ontwikkelen ervan te stimuleren.

Masterclass begrijpend luisteren

Leer de theorie van begrijpend luisteren actief toepassen, word je bewust van de doorgaande lijn en oefen de benodigde leerkrachtvaardigheden.

Starttrainingen methoden | Kleuterplein & Schatkist

Leer alle ins en outs van de methode(n) waar de school mee werkt.