BL!NK-UIT in (hoog)begaafdheid

BL!NK-UIT: leerpotentie herkennen en begeleiden

Hoogbegaafde kinderen hebben – net als alle andere leerlingen – behoefte aan onderwijs dat aansluit bij hun niveau. Het klinkt vanzelfsprekend en deze opvatting wordt maatschappelijk gelukkig ook steeds breder erkend. Maar hoe doe je dat? Hoe behandel je leerlingen gelijk door ze juist ongelijk onderwijs aan te bieden? Dat leer je tijdens deze cursus.

Wat gaan we doen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • verklarende modellen (hoog)begaafdheid
 • herkennen en signaleren van (hoog)begaafde leerlingen
 • compacten van reguliere leerstof
 • stimuleren van hogere denkvaardigheden en creatief denkvermogen door verrijkend aanbod
 • inzet van ICT
 • versnellen
 • coachende begeleiding bij leerproces, welbevinden en mindset

Praktijkopdrachten maken deel uit van deze cursus.

Na deze cursus ben je in staat (hoog)begaafde leerlingen didactisch en pedagogisch op maat te begeleiden, zodat zij hun potentieel verzilveren en uitgroeien tot kritisch en creatief denkende probleemoplossers.

Opbrengst: je kunt jouw onderwijs afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Voor wie? Begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders, leerkrachten Studiebelasting: 13 uur

"De werkopdrachten tussendoor zorgen ervoor dat de opgedane kennis direct kan worden toegepast. Hierdoor beter te onthouden en prettig ter afwisseling."

BL!NK-UIT: leerpotentie aanpak verdiepen

Veel (hoog)begaafde leerlingen komen vroeg of laat hindernissen tegen. Hoe kun je deze leerlingen coachen en begeleiden om hun potentieel te verzilveren? Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op de thema’s mindset en executieve functies.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • toepassingen/onderwijsaanpassingen in de klas
 • taxonomie van Bloom
 • onderzoekend leren
 • denksleutels
 • versnellen
 • signaleren (van onderpresterende leerlingen)
 • beleid
 • mindset theorie
 • executieve vaardigheden/functies

Deze cursus is een vervolg op de cursus BL!NK-UIT: leerpotentie herkennen en begeleiden en vereist dan ook basiskennis op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Opbrengst: je krijgt uitgebreide kennis over de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen en praktische handvatten om die vorm te geven. Voor wie? Begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders, leerkrachten Studiebelasting: 13 uur

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de cursussen op deze pagina? Neem contact op met:

Marije van der Maat

Onderwijsadviseur & NVO Orthopedagoog-Generalist

06 11 47 90 16

mvandermaat@obdnoordwest.nl

BL!NK-UIT: kleuters met een ontwikkelings voorsprong

Wist je dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong soms lastig te herkennen zijn voor hun leerkracht?

In deze cursus besteden we aandacht aan de kenmerken van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zodat je ze (vroegtijdig!) kunt herkennen. Vervolgens zoomen we in op aanbod en begeleiding. Hoe zorg je ervoor dat ook de talentvolle kinderen blijven leren?

De cursus is uit te breiden met de cursus BL!NK-UIT: leerpotentie aanpak verdiepen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kenmerken van het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong
 • signaleren van het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong
 • mogelijkheden voor verrijking van spelend leren in de kleuterbouw: - eigen materialen anders inzetten - aanvullende materialen inzetten - uitdagende vragen stellen
 • pedagogische begeleiding van het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

Opbrengst: je leert hoe je jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen, begeleiden en een passend onderwijsaanbod kunt bieden. Voor wie? (Onderbouw)leerkrachten, onderbouwcoördinatoren, begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders Studiebelasting: 12 uur

"Leerzame en verrijkende cursus. Ook bewustwording van het gerichter inzetten van dingen die ik al had in de groep."

Masterclass executieve functies voor midden- en bovenbouw

Maak jij dit ook wel mee?

 • Een leerling in de klas staart voor zich uit nadat je instructie hebt gegeven.
 • Een leerling rent en schreeuwt op het speelplein en laat binnen datzelfde gedrag zien.

Bij beide voorbeelden is er sprake van een zwak executief functioneren. Hoe ondersteun je deze leerlingen om de executieve functies verder te ontwikkelen? Dat leer je tijdens deze masterclass.

Alle kinderen hebben executieve functies nodig om doelgericht gedrag te laten zien, passend bij de situatie waarin ze zich bevinden. Voor jou als leerkracht zijn er verschillende mogelijkheden om de leerlingen in de klas (of een kind individueel) te stimuleren de executieve functies verder te ontwikkelen.

Daarbij is het belangrijk om je kennis van executieve functies te vergroten. Hoe herken je EF op de werkvloer? Wat kun je doen om het functioneringsniveau in beeld te brengen zodat je passend kunt reageren?

Wat gaan we doen

In twee masterclasses van 2 uur wisselen theorie en praktijk elkaar af. Tussen beide bijeenkomsten oefen je de opgedane kennis in de dagelijkse praktijk door op basis van interesse of eigen urgentie een praktijkopdracht uit voeren. De ervaringen worden in de tweede bijeenkomst gedeeld.

Opbrengst: je leert wat executieve functies zijn en welke invloed ze hebben. Je kunt de mate van executief functioneren van een leerling bepalen. Je kunt leerlingen ondersteunen met oefeningen en opdrachten. Voor wie? Leerkrachten midden- & bovenbouw, intern begeleiders Studiebelasting: 7 uur

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de masterclass op deze pagina? Neem contact op met:

Ineke Bruning

Senior Onderwijsadviseur

06 11 62 60 37

ibruning@obdnoordwest.nl